Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.

LICH THI HK II

Thứ năm - 26/04/2018 13:57
TRƯỜNG  THCS HOÀNG HOA THÁM                                   LỊCH THI HỌC KÌ II
                                                                                             NĂM HỌC 2017 - 2018

                                                                        
 ( 26.4.2018 đến 11.5.2018)
Tuần Ngày kiểm tra Môn Khối/ Lớp Tiết kiểm tra Thời gian làm bài Thêi gian giao ®Ò Thêi gian tÝnh giê lµm bµi Ghi chó
33 Thứ 5
26.4.2018
GDCD 6,7,8,9 TiÕt 1 45 phót 7 h10 phót 7h 13phút
C¸c tiÕt kh¸c häc theo
TKB
Thø 6
27.4.2018
C«ng nghÖ 6,7,8,9 TiÕt 1 45 phót 7 h10 phót 7h 13phót
Thứ 7
28.4.2018
 
Sinh häc
 
9 TiÕt 1 45 phót 7h10 phót 7h13 phót
34 Thứ 4
2.5.2017
 
Địa lý
 
9 Tiết 1 45 phót 7h10 phót 7h13 phót
Tự chọn 6,7 Tiết 1 45 phót 7h10 phót 7h13 phót
 
Thứ 5
     3.5.2018
LÞch sö 9  
TiÕt 1
 
45 phót 7 h10 phót 7h 13phót
KHXH 6,7,8 Tiết 1,2
 
90 phút 7 h10 phót 7h 13phót
Thø 6
4.5.2018
 
Hóa 9 TiÕt 1 45 phót 7 h10 phót 7h 13phót
Thø 7
5.ứ5.2018
 
KHTN 6,7,8 Tiết 1,2 90 phút 7 h10 phót 7h 13phót
Vật lý
 
 9
 
TiÕt 1 45 phót 7 h10 phót 7h 13phót
35 Thứ 4
9.5.2018
 
Toán 6, 7,8,9 TiÕt 2,3 90 phót 8h00 phót 8h3phót
Thøứ 5
10.5.2018
 
Văn 6, 7,8,9 TiÕt 2,3 90 phót 8h00 phót 8h3phót
Thứ 6
11.5.2018
 
Tiếng Anh 6,7,8, 9 TiÕt 2 45 phót 8h00 phót 8h3phót
*) Các môn thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, tin học giáo viên tự bố trí thời gian kiểm tra từ ngày 25/4 đến ngày 4/5/2018
                                                       
                                                                                        P. hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                      Tống Thị Thương Hiền

Nguồn tin: Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết