Trang nhất » Tin Tức » Văn bản chỉ đạo chuyên môn

This is an example of a HTML caption with a link.
Bài viết
hướng dẫn quy trình đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh.

hướng dẫn quy trình đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Thực hiện Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và tích hợp dạy học tiếng Anh

Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và tích hợp dạy học tiếng Anh

Fwd: cv 245 - Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và tích hợp dạy học tiếng Anh với các môn học cấp THCS năm học 2016-2017.

Nội dung thi giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi THCS cấp thành phố 2016-2017

Nội dung thi giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi THCS cấp thành phố 2016-2017

cv 408: Điều chỉnh bổ sung một số nội dung thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS cấp thành phố 2016-2017

Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 địa bàn Tỉnh Lào Cai

Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 địa bàn Tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009

Công văn 388/SGD&ĐT ngày 21.3.2016: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Công văn 388/SGD&ĐT ngày 21.3.2016: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Công văn hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Công văn 388/SGD&ĐT ngày 21.3.2016: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Công văn 388/SGD&ĐT ngày 21.3.2016: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Công văn hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017