Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu nhà trường

This is an example of a HTML caption with a link.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thứ ba - 05/12/2017 22:14
PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:   11    KH/TrHHT                                                             Cốc Lếu, ngày  14   tháng 11  năm 2014
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 
             Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015; sau khi rà soát, đối chiếu với kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010 – 2015, Trường THCS Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch từ năm 2015  đến năm 2020 như sau:
     I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
    1. Đặc điểm tình hình
Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám thuộc phường Cốc Lếu thành phố Lào Cai.
Phường Cốc Lếu là phường trung tâm phía bắc thành phố Lào Cai, diện tích tự nhiên 1.2 km2, có 2.651 hộ với 10.730 nhân khẩu gồm 15 dân tộc, toàn phường có 43 tổ dân phố. Phường Cốc Lếu có mặt bằng dân trí cao, phường co 7 trường: 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở chất lượng giáo dục của các trường trên địa bàn phường tốt.
Số liệu tháng 1/2015
1.1 Môi trường bên trong Điểm mạnh Điểm yếu Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường
a) Học sinh
- 17 lớp, 550 học sinh, bình quân 33 học sinh/lớp
- Nhận thức khá tốt
- Học sinh chất lượng đại trà khá
- Tuyển sinh chủ yếu học sinh từ khá trở xuống (HG đã tuyển vào Trường THCS Lê Quý Đôn).
- Nhiều học sinh chưa ngoan
- Chất lượng mũi nhọn hạn chế.
- Tăng cường giáo dục đạo đức.
b) Đội ngũ
(Có biểu chi tiết kèm theo)
- CBQL trình độ trên chuẩn, có năng lực quản lý và năng lực CM tốt
- Giáo viên: Đủ tỉ lệ GV, các môn tương đối cân đối. Trình độ : 100% đạt chuẩn trở lên, có 57% trên chuẩn.
+ Giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu.
- Thiếu GV: TD, Tin, Công nghệ
- Một số giáo viên hạn chế về chuyên môn, ứng dụng CNTT hạn chế.
- Công tác quản lý, giảng dạy: đảm bảo chất lượng giáo dục
- Một số giáo viên năng lực hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của trường.
- Nhân viên đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao.
c) CSVC, Thiết bị
(Có biểu chi tiết kèm theo)
- Nhân viên; Đủ số lượng, chất lượng đảm bảo
- Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học
- 2 nhân viên phụ huynh hợp đồng ngắn hạn ( Bảo vệ)
- Thiếu phòng học: Âm nhạc, Công nghệ. Mĩ thuật
- Cơ bản đảm bảo đáp ứng đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT vào dạy học
- Chất lượng giáo dục có chuyển biến tốt.
d) Thông tin
- TS 57 máy vi  tính, nối mạng Internet, có Website riêng
( Có biểu chi tết kèm theo)
- Hệ thống máy tính, máy chiếu đủ phục vụ công tác quản lý, giảng dạy - Một số giáo viên còn hạn chế về sử dụng CNTT - Thực hiện tốt công tác quản lý, giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục
e) Tài chính
TP giao tự chủ về tài chính tháng 4/2008
- Đảm bảo chế độ, chính sách đối với CB, GV, NV và học sinh
- Đầu tư CSVC phục vụ chuyên môn
- Ngân sách nhà nước giao hạn hẹp chủ yếu đủ chi lương. Mua sắm CSVC chủ yếu phụ thuộc vào XHH - Kinh phí nâng cao đời sống CB, GV, NV chưa có.
- Đầu  tư CSVC còn hạn chế
g) Dạy học - Thực hiện đúng chương trình, đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT vào giảng dạy tốt - Một số giáo viên châm đổi mới, ứng dụng CNTT còn hạn chế. - Chất lượng giảng dạy có chuyển biến mạnh.
- Một số môn còn hạn chế do năng lực giáo viên: Sinh học, Vật lý, Địa lý, Hóa học.
h) Hoàn thiện đổi mới - Công tác quản lý: Đổi mới trong xây dựng kế hoạch, kiểm tra đánh giá, phân công tổ chức... - Một số khâu còn chậm đổi mới - Tạo được chuyển biến mạnh về mọi mặt của nhà trường
i) Lãnh đạo quản lý - Tích cực đổi mới toàn diện: Xây dựng kế hoạch có tính khả thi, thực hiện tốt kế hoạch.
- Chủ động điều hành các hoạt động
  - Tạo được động lực thúc đẩy các hoạt động của nhà trường.
- Trường có nền nếp , phong cách klàm việc tốt, khoa học.
1.2) Môi trường bên ngoài Cơ hội/ thuận lợi Thách thức/ khó khăn Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường
a) Cơ chế chính sách, pháp luật - Có cơ chế, chính sách ưu tiên cho giáo dục
- Tự chủ về tài chính
- Chế độ chính sách có nhưng thực hiện chậm
- Chưa chủ động về công tác tổ chức, nhân sự
- Kinh phí chi cho các hoạt động còn thâó
- Hướng dẫn công tác XHH các cấp chưa đồng nhất
- Chủ động thực hiện công tác giáo dục.
- Chưa chủ động lựa chọn đội ngũ có chuyên môn giỏi.
 
b) Kinh tế - Thành phố, phường có điều kiện kinh tế phát triển. Điều kiện kinh tế của cha mẹ học sinh khá tốt. - Sự đầu tư của thành phố còn hạn chế - Công tác XHH giáo dục tốt
- Đầu tư tăng cường CSVC của nhà trường hạn chế.
c) Văn hóa, xã hội - Thành phố  và phường Cốc Lếu có điều kiện văn hóa tốt - Ảnh hưởng, tác động đến học sinh - Cần tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh
d) Công nghệ - Điều kiện thuận lợi để trường khai thác, sử dụng   - Nâng cao được trình độ CB, GV, NV và học sinh
 
       II. ĐỊNH HƯỚNGCHIẾN LƯỢC:
       1. Sứ mạng: 
Tạo dựng trường THCS Hoàng Hoa Thám có môi trường học tập về nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.
      2. Xác định giá trị cơ bản
- Tình đoàn kết, lòng tự trọng, tính sáng tạo
- Lòng nhân ái, tính trung thực, khát vọng vươn lên
- Tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác.
      3. Xây dựng tầm nhìn:
      Đến năm 2020 trường THCS Hoàng Hoa Thám là một trong những trường hàng đầu của thành phố Lào Cai mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.
       III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:
Dự báo đến năm 2020 phường Cốc Lếu có 3.050 hộ, dân số : 145.000 người.
      1. Mục tiêu chung:
Tạo được sự xoay chuyển căn bản có chiều sâu, bền vững của nhà trường về tất cả các mặt cụ thể:
- Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ một cách vững chắc.
- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng CNTT vào quản lý và các khâu trong quá trình giáo dục.
- Đổi mới giáo dục đạo đức học sinh hướng tới mục tiêu: Học sinh tự giác học tập và rèn luyện.
- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
- Tăng cương đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, giảng dạy của cán bộ giáo viên, nhân viên. Tiếp tục đầu tư cải tạo cảnh quan trường lớp.
- Nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia và phong trào thi đua ‘ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.”
- Đưa công tác kiểm định chất lượng giáo dục vào nền nếp tốt.
     2. Mục tiêu cụ thể:
     2.1. Quy mô trường lớp:
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia
- Năm học 2015 - 2016 có quy mô trường 20 lớp với 650 học sinh.
- Năm học 2016 - 2017 có quy mô trường 22 lớp với 706 học sinh.
- Năm học 2017 - 2018 có quy mô trường 24 lớp với 796 học sinh.
- Năm học 2018 - 2019 có quy mô trường 24 lớp với 830 học sinh.
- Năm học 2019 - 2020 có quy mô trường 24 lớp với 8600 học sinh.
- Năm học 2020 - 2021 có quy mô trường 24 lớp với 895 học sinh.
     2.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Cán bộ quản lý: 03 người đạt chuẩn theo qui định, có năng lực quản lý, chuyên môn tốt. Năng động, sáng tạo, đáp ứng được công tác quản lý trong tình hình mới.
- Giáo viên: Biên chế đủ theo quy định, có đủ giáo viên các bộ môn: Có phẩm chất đạo đức tốt, 100% đạt chuẩn, trong đó có 70% có trình độ trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng. 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính vào dạy, học, đổi mới phương pháp dạy học tích cực.
Có 65 % giáo viên dạy giỏi cấp trường, 35% giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 15% dạy giỏi cấp tỉnh.
- Nhân viên: Đử theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng tốt các lĩnh vực đảm nhiệm.
Cán bộ giáo viên nhân viên có ý thức nền nếp tốt hết lòng vì học sinh thân yêu.
      2.3. Cơ sở vật chất
- Quản lý và sử dụng, có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có
- Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học;
Sắp xếp bố trí mỗi tổ chuyên môn có 01 phòng riêng: có 01 máy tính để tổ chuyên môn hoạt động.
      2.4. Chất lượng giáo dục
- Phấn đấu chất lượng giáo dục đứng ở tốp đầu của thành phố tăng nhanh học sinh giỏi các cấp, đỗ vào trường THPT chuyên và các trường THPT có chất lượng tốt. (Có biểu chi tiết kèm theo).
     42.5.e. Thi đua:
- Trường: đạt trường tiên tiến xuất sắc
Các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt
Biểu chi tiết điều chỉnh mục tiêu lớn đến năm 2020 ( có biểu chi tiết kèm theo)
        IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU
        1. Chương trình và kế hoạch giáo dục
           Thực hiện  đúng chương trình, kế hoạch biên chế năm học hàng năm bộ giáo Giáo dục và Đào tạo ; của UBND tỉnh Lào Cai.
          Tổ chức Bồi dưỡng học sinh giỏi một tuần 1 buổi, phụ đạo học sinh yếu kém: 1 tuần 3 buổi chiều tại trường đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học.
           Thực hiện dạy học theo Chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông đã được ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
           Thực hiện tích hợp nội dung : cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số môn học và các hoạt động ngoại khóa. Giáo dục: Bảo vệ môi trường ở cấp THC S ở 7 môn ( Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Sinh học, Vật lý, Công nghệ).
          Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn số 904/SGD&ĐT- GDTrH ngày 18/8/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục dạy 2 ngoại ngữ: Tiếng anh và tiếng Trung Quốc.
Dạy học tự chọn: Thực hiện theo hướng dẫn số 8607/BGD&ĐT - GDTrH ngày 16/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dạy môn tự chọn Tin học.
Đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia cuộc thi: Giải toán, tiếng anh qua mạnh Internet các cấp. Tham gia đủ các môn thi học sinh giỏi đảm bảo chất lượng tốt.
        2. Xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên.
         2.1. Xây dựng đội ngũ:
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là 1 tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” các cuộc vận động khác, qua đó giáo dục ý thức tự giác, trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên: tiếp tục bố trí, cử CBQL, giáo viên đi học đại học nâng cao trình độ, ngoại ngữ, chính trị.
- Bồi dưỡng giáo viên thông qua kiểm tra, Hội giảng, lựa chọn giáo viên có năng lực làm nòng cốt cho các bộ môn.
- Những giáo viên không có khả năng bồi dưỡng đề nghị cho tinh giảm biên chế hàng năm.
- Thường xuyên học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề để nâng cao chất lượng dạy và học.
Xây dựng được đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng dạy và học tốt.
- Tăng cường bồi dưỡng giúp đỡ kết nạp quần chúng tích cực vào Đảng cộng sản Việt Nam ( kết nập 6 đảng viên mới).
- Tổ chức đánh giá phân loại CB, GV, NV chính xác để bố trí sử dụng hợp lý.
          2.2. Đổi mới công tác quản lý:
Nâng cao năng lực quản lý của Ban giám hiệu
- Tích cực tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, bồi dưỡng chuyên môn... Tự học, tự nghiên cứu, học tập các trường bạn để nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động có hiệu quả cao.
- Xây dựng tác phong làm việc trong trường học tốt tạo dựng được kỷ cương, nền nếp tốt.
- Xây dựng kế hoạch có tính thiết thực, khả thi triển khai chỉ đạo kế hoạch một cách có hiệu quả.
- Quan tâm chỉ đạo thực hiện các nền nếp chuyên môn: Dự giờ, rút kinh nghiệm, Hội giảng...
- Quản lý  có hiệu quả các hoạt động của tổ chuyên môn.
- Đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.
- Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cốt cán chuyên môn, bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với năng lực, sở trường của từng người.
- Hiệu trưởng, hiệu phó thực sự mẫu mực, chí công vô tư, là hạt nhân đoàn kết trong nhà trường, tích cực đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi. Tạo được niềm tin của giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh của trường.
           3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ:
- Tăng cường cơ sở vật chất bằng các nguồn: Xin cấp ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, xã hội hóa giáo dục, đảm bảo đúng pháp luật, thiết thực và hiệu quả.
- Đầu tư trang thiết bị  phục vụ công tác quản lý, dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới
- Đầu tư công nghệ: máy tính, máy chiếu, các trang thiết bị dạy và học. Có phương án thay dần máy tính cũ, lạc hậu.
- Tích cực tìm tòi đổi mới quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, công nghệ có hiệu quả.
             4. Nguồn lực tài chính:
        4.1. Nguồn ngân sách:
Dự kiến kinh phí nhà nước cấp từ năm 2015 đến năm 2020: 25.000.000.000đồng, phân bổ hàng năm như sau:
Sử dụng tốt, có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cấp, tiết kiệm để đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao đời sống cho cán bô, giáo viên, nhân viên nhà trường.
         4.2. Nguồn kinh phí xã hội hóa:
Vận động xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo thiết thực, công  khai minh bạch tài chính.
Dự kiến huy động kinh phí xã hội hóa từ năm 2010 đến năm 2015: 1.556.000.000đồng phân bổ từng năm như sau:
+ Năm 2015 - 2016: 286.000.000đồng
+ Năm 2016 - 2017: 370.000.000đồng
+ Năm 2017 - 2018: 330.000.000 đồng
+ Năm 2018 - 2019: 340.000.000 đồng
+ Năm 2019 - 2020: 350.000.000đồng
           5) Hệ thống thông tin
- Năm 2015 đã đầu tư
+ Đường truyền Internet cáp quang
+ Mua mới: 24 máy tính thay thế 24 máy cũ từ năm 2005
+ Mua máy chiếu đa năng:  15 chiếc ( mua mới 11 chiếc máy chiếu đa năng)
+ Phòng học ngoại ngữ: 01 phòng 40 ca bin
- Phát huy tốt hệ thống công nghệ thông tin hiện có. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại. Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ khai thác và sử dụng hệ thống thông tin có hiệu quả.
- Xây dựng hoàn chỉnh Website của trường để phụ huynh truy cập nắm vững tình hình học tập của con em mình.
         6. Quan hệ với cộng đồng
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để Đảng, chính quyền địa phương chăm lo giáo dục học sinh. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình- xã hội.
           7. Lãnh đạo quản lý
Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường. Sự cần thiết thay đổi ở trường THCS Hoàng Hoa Thám ở tất cả các lĩnh vực có như vậy mới tạo được động lực cho sự phát triển của nhà trường. Lãnh đạo, quản lý thay đổi một số công việc : Săp xếp điều chỉnh cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp; các hoạt động, tăng cường kiểm tra đánh giá đối với giáo viên, đối với học sinh theo đúng các quy định.
Việc xác định mục tiêu, kế hoạch cho các năm học được công khai dân chủ, bàn bạc và đảm bảo tính khả thi, sát với thực tế của trường. Kế hoạch được chuyển tới từng thành viên của trường và giao cho mỗi tổ 01 bản kế hoạch để thực hiện.
Xác định các mục tiêu, các chuẩn mực phải đạt ngay từ đầu năm.
Xây dựng trường đoàn kết thân thiện, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp thân thiện với học sinh; học sinh tích cực tự giác biết kính trọng thầy cô giáo, thương yêu bạn bè, biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cơ sở vật chất của nhà trường, hạn chế đánh điện tử, ăn quà...
Để nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục Hiệu trưởng xác định: Việc đánh giá phân xếp loại đội ngũ và bố trí hợp lý là hết sức quan trọng. Phải đánh giá chính xác, bố trí đúng người đúng việc thì mới phát huy được năng lực sở trường của từng cá nhân từ đó họ mới đóng góp được nhiều cho nhà trường. Kiên quyết  không bố trí những người năng lực yếu vào các công việc quan trọng , không phù hợp với họ. Trong quá trình phân công, sử dụng đội ngũ khi cần thiết vẫn phải điều chỉnh.
Bố trí những giáo viên có năng lực vào một số vị trí quan trọng và Hiệu trưởng trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ họ, bước đầu họ rất tích cực và hoàn thành các công việc Hiệu trưởng giao. Qua việc bố trí đã tạo được sự thay đổi về các nhìn nhận, đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với những giáo viên, nhân viên này. Đồng thời góp phần làm cho bộ máy nhà trường hoạt động hiệu quả hơn.
         V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thực kiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015- 2020 yêu cầu:
- Các tổ chuyên môn, hành chính, các bộ phận công tác của nhà trường căn cứ kế hoạch để xây dựng, cụ thể hóa các hoạt động của tổ, bộ phận công tác theo hướng tích cực, thiết thực và khả thi.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ kế hoạch để xây dựng chương trình công tác phù hợp thiết thực và hiệu quả.
Trên đây là điều chỉnh Kế hoạch chiếc lược giai đoạn 2015 – 2020 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám, yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
-  UBND Phường Cốc Lếu;
- BGH, các TT;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Quý Tĩnh
 
 

Nguồn tin: Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết